pile of letters in envelopes

Maelezo ni insha ianyoaagiza mtu afanye jambo fulani au kumwonyesha njia yakuonyesha maneno fulani au michoro.

– Mtu hupewa maelekezo ili kuhakikisha kuwa, hayafanyi mambo fulani vibaya au njia isiyofaa.

1.Maelekezo wakati wa mtihani.

2. Maelekezo jinsi ya kutumia dawa fulani.

3. Maelekezo jinsi ya kununua kifaa na kutumia k.v Runinga, simu.

4. Maelekezo jinsi ya kununua kifaa na kutumia k.v runinga, simu.

5. Maelekezo ya barabara.

Umuhimu wa maagizo.

– Kumwangaza mtu kufanya jambo fulani.

– Kuhakikisha na mtu hapotezi wakati.

– Kumwezesha mtu kuwa na nidhamu fulani.

– Kuwe na maelekezo mzuri wa kufanya mambo. M.f maelekezo ya mapishi.

– Kumwepusha mtu na hatari m.f maagizo ya jinsi na kutumia dawa.

Jinsi ya kuandikia insha ya maelekezo.

1. Kuwe na kijiichwa.

2. Maagizo yafutane moja kwa moja kuanzia agizo la kuanzia hadi ya mwisho.

3. Kusiwe na agizo au, ama.

4. Kusiwe na njia mbili za kufanya jambo.

5. Ni jambo la busara kutumia namanri kwa kila agizo ili kuonyesha jinsi utaratibu wa kuandika jambo utafululizwa.

m.f: Jinsi ya kumhudumia anayetokwa na damu tia maanani kwamba kuvunja kwa wingi huenda kukamfanya mhusika kuzirai kutokana na mshtuko zingatie yafuatayo.

1. Valia glovu za mkono na uhakikishe umwewana mikono kabla ya kufanya huduma.

2. Ikiwa una jeraha ama kidonda, kizibe kwa rifaa chenyae kunata na kisichopenyeza maji.

3. Vua au rarua nguo za mwathiriwa ili kuweka wazi kidonda. Chunguza ikiwa Jeraha ina vitu vikali.

4. Finya eneo lenye jeraha kwa vidole vyako vya nyumba, kimoja kila upande wa jeraha kunganda na kumwezesha damu kunganda na kumwezesha.

5. Inua sehemu iliyojeruhia juu la eneo la moyo wa mhusika.

– Hakikisha unafanya hivyo kwa uangalifu haja ikiwa jeraha limajirikisha ili kupunguza mwendo wa damu.

6. Mlaze chali mhasiriwa kichwa kikiwa kimeinama kidogo kuliko kiwiliwili ili kupunguza uwezekano wa mshtuko wa moyo.

7. Mfunge bendeji katika eneo la jeraha.

8. Ikiwa damu huonyesha kewenye bendeji mfunge bendeji ingine juu.

9. Mpeleke mhajiriwa katika kituo cha matibabu kilicho karibu.,

Read More
white clouds in pink and blue clouds

30 Instagram quotes or captions that can inspire you through the day.

30 instagram quotes or captions that can inspire you through the day. There are strong words or quotes we would love to apply in our instagram quote or even captions that we can apply it on the bio. some of such quotes can ger you to get likes and even inspire your followers.

It might be in hundreds of followers, thousands of followers or even millions of followers. Thare are many and alot of instagram quotes ot there but we have some few which we think are awesome and even unspire you so much as well.

Some are tips and some can be kinda funny. If you feel its awesome you can even go ahead and put it in your instagram account and even share it with friends. Hope you will love it.

1. When you are downie, eat a brownie.

2. “ can you multitask” yes actaully i am losing my mind and chilling at the same time.

3. Listening to songs that remind me of you.

4. Y’all be hating and judging people who overcame situations that would’ve broke y’all into pieces.

5. Date in private. Love in private. Be happy in private. Live in private. Make money in private. Take your losse in private. Rebuild yourself in private.

6. Stop breaking your own heart by trying to make a relationship work that clearly isn’t meant to work.

7. I decide my vibe.

8. smile, it confuses people.

9. perfect is an illusion.

10. dont forget to play.

11. Be anything but predictable.

12. Have you ever wanted to share more of yourself, but felt?.

13. You are one in a mellon.

14. Be a nice human.

15. A balaced diet is an ice cream in each hand.

16. Never settle for just one scoop.

17. It’s never too cold for ice cream.

18. Life is like an ice cream.

19. Money can’t buy happiness but it can buy ice cream.

20. One day you will look back and see that all along you were blooming.

21. You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shape.

22. One day at a time.

23. good vibes.

24. sunshine on my mind.

25. Lifes better in a bikini.

26. I like hashtags because they look like waffles.

27. Go where you feel the most alive.

28. In the waves mind at ease.

29. The first wealth is health.

30. Now shes ready for the world.

Read More
black and silver cassette player

15 xxxtentacion quotes on happiness and feelings. If you have come of his best songs sad and changes are the most of my favourite songs i have heard from the late musician. As his songs is still be listened across the world , i have some of his quotes you might like.

This goes to all XXXtentacions fans who have come across this page. Some of these quotes are even familiar to you or even in his somgs. So please if you like this kind of content please let me know, and feel free to share with friends and family. You can read this quotes as you listen to your favourite xxxtentacion’s music.

1. The enemy does not want you to be happy, be happy, always. – XXXTentacion.

2. whether you realize it or not, everyday you evolve and create a thought. – XXXTentacion.

3. The saddest thing about betrayal is thatit never comes from enemies, it comes from those you trust the most. – XXXTentacion.

4. People always leave. Don’t get too attached. – XXXTentacion.

5. Being alone really makes you realize all you got is yourself. – XXXTentacion.

6. I could never say i understand how you are all feeling, nor can i find the right words to stay to you, but i do want you all to know, you are not alone. – XXXTentacion.

7. Who am i? Someone that’s afraid to let go – XXXTentacion.

8. Your self respect is what matters. You cannot have a good life or have other people respect you for that matter if you don’t respect yourself. – XXXtentacion.

9. Girl you’re making it hard for me. – XXXTentacion.

10. Depression and obsession don’t mix well – XXXTentacion.

11. I Advise you to not hide your feelings, don’t pretend to be okay when you’re not okay, don’t pretend to be happy when you’re sad, it’ll only lead to your misery. – XXXTentacion.

12. What is money really worth if it ain’t love? – XXXTentacion.

13. The saddest thing about betrayal is that it never comes from enemies, it comes from those you trust the most. – XXXTentacion.

14. Being alone really makes you realize all you got is yourself. – XXXTentacion.

15. Follow your dreams, and know that even though you have lost, you have guardian angels watching over you, day in and day out. – XXXTentacion.

Read More
romantic black couple chilling on couch with dog

25 quotes about love kenya +254. There are different definitions of love and people understand it many different especially when it comes to companionship. The strong feeling or emotion for a person as if you want to die for him or her who in which you have a romantic relationship with. There are many ways by your own definition you can believe what love is as for me by my definition is different. For all love couples especially my country kenya +254 we have some awesome love quotes that can keep both of you warm and close together.

Read More
planner and pens on table with laptop

chama cha wanaskauti shuleni kikishirikiana na kingozi mkubwa wa wanaskauti tangu kikianzisha kipindi hiki shughuli amabazo tumekuwa tukizifanya kwa muda kufikia sasa hali au sababu iliyotuma kukianzisha chama hiki mojawapo ikiwa kuwasaidia watoto wasiojiweza walio katika vijumba vikuu vya kuwa hifadhi watoto ili kuwawezesha kujikimu kimapato.. Kiini ni kuchanga pesana kununua chakula na mavazi na kuwapelekea watoto hao.

Read More