50 Vitendawili na majibu yake.

Maneno ya Vitendawili ni maneno ya hekima katika maisha yetu. Na ni muhimu sana kama binadamu ni vizuri tuwe tunajua vitendawili kama hizi yanaweza kutupa somo lakuweza saidia kuendele kuishi maisha mema.

Vitendawili yamekuwa na sisi tangu siku za enzi na limetumika sana sana kuwafunza watoto kupata elimu na pia kupata mud nzuri ya kuwelewa na kufurahia haya maneno ikiwa una mda. Sana sana neno “kitendawili ya tamkwa”jibu lake ni “tega” kabla kitendawili yenyewe itamkwe.

Kwa haya yote ni vizuri tujue vitendawili hizi na tuwe na uwezo wa kuitegua kama mwanafunzi. Isitoshe ukiwa na muda kama huu ni vizuri ulete raha ndani yake. Kwa kuwa vitendawili ni kama mchezo nzuri unaweza tumia kama mwalimu au mzazi kuwafunza watoto au wanafunzi.

Hapa kuna vitendawili 50 na majibu yake:

 1. kitendawili: Kitu kijacho baada ya Jumapili?
  Jibu: Jumatatu.
 2. Kitendawili: Ni nini kinachopaa bila ya mabawa?
  Jibu: Moto.
 3. Kitendawili: kitu gani kilichoko mwishoni mwa mwaka?
  Jibu:”R.”
 4. Kitendawili: nini ambacho hakiwezi kuvunjwa ingawa kigongwe mara ngapi?
  Jibu: Kioo.
 5. Kitendawili: Ni kitu gani kikubwa zaidi duniani?
  Jibu: Dunia yenyewe.
 6. Kitendawili: kitu gani kinauzwa lakini hakijanunuliwa kamwe?
  Jibu: Likozi ya ndoa.
 7. Kitendawili: kitu gani kinaishi bila ya kula?
  Jibu: Samaki wa kisugudi.
 8. Kitendawili: kitu gani kizito zaidi kuliko dunia?
  Jibu: Dunia yenye mzigo.
 9. Kitendawili: Ni kitu gani kinachotembea kwa kusimama?
  Jibu: Mtu.
 1. Kitendawili: Ni kitu gani chenye miguu lakini hakiwezi kutembea?
  Jibu: Meza.
 2. Kitendawili: kitu gani kikubwa kuliko Mungu, na wadogo kuliko atomu?
  Jibu: Mshindo.
 3. Kitendwaili: kitu gani kimejaa nyuzi lakini hakina kitambaa?
  Jibu: ni kokwa ya nazi.
 4. Kitendawili: kitu gani kinachopungua mara tu unapokizungusha?
  Jibu: Vumbi.
 5. Kitendawili: Ni kitu gani kikubwa kuliko nyota?
  Jibu: Dunia.
 6. Kitendawili: kitu gani kinachoanza kukiwa na mwisho wake?
  Jibu: Neno.
 7. Kitendawili: Ni kitu gani kizito zaidi kuliko maji?
  Jibu: Barafu.
 8. Kitendawili: kitu gani kinaanzia na “P” na kinaishia na “E” na kina maelfu ya barabara?
  Jibu: Mape.
 9. Kitendawili: Ni kitu gani kilicho kikubwa zaidi duniani, lakini hakina uzito wowote?
  Jibu: Kivuli.
 10. Kitendawili: kitu gani kinachopanda juu bila ya kusongea?
  Jibu: Jua.
 11. Kitendawili: kitu gani kilichopo chini kabisa mwa bahari?
  Jibu: Huru.
 12. Kitendawili: Ni kitu gani kizito zaidi kuliko kilo elfu moja?
  Jibu: Kilo elfu mbili.
 13. Kitendawili: kitu gani kizito zaidi kuliko kilo elfu moja na kigumu kuliko chuma?
  Jibu: Mtu.
 14. Kitendawili: Ni kitu gani kinachoanza kukiwa na mwisho wake?
  Jibu: Chakula.
 15. Kitendawili: Ni kitu gani kinachopatikana ndani ya nyumba na nje ya nyumba, lakini kadri kinavyoongezeka, ndivyo kinavyopungua?
  Jibu: Nafasi.
 16. Kitendawili: kitu gani kimepinda lakini hakimezwi?
  Jibu: Mto.
 17. Kitendawili: kizito zaidi kuliko dunia lakini kinaondolewa na kitu kizito zaidi kuliko nchi?
  Jibu: Mapigo ya moyo.
 18. Kitendawili: kizito zaidi kuliko panya?
  jibu: Panya mdogo.
 19. Kitendawili: kitu gani kina macho lakini hakiwezi kuona?
  Jibu: Mlango.
 1. Kitendawili: kina roho lakini hakina mwili?
  Jibu: Wingu.
 2. Kitendawili: kina kofia lakini hakina kichwa?
  Jibu: Sanduku.
 3. Kitendawili: kizito zaidi kuliko dunia lakini kwa urahisi kinapeperushwa na upepo?
  Jibu: Mapafu.
 4. Kitendawili: kizito zaidi kuliko mawe lakini hakiwezi kuvunjika?
  jibu: Neno.
 5. Kitendawili: kilichoko juu ya mlima lakini hakiwezi kuonekana?
  Jibu: Mwezi.
 6. Kitendawili: kinachopungua kadri unavyokizidisha?
  Jibu: Namba sifuri.
 7. Kitendawili: Ni kitu gani kina ngozi lakini hakina nyama?
  Jibu: Glovu.
 8. Kitendawili: kinachotembea bila ya kuacha alama za miguu?
  Jibu: Mto.
 9. Kitendawili: Ni kitu gani kinaweza kuonekana waziwazi usiku lakini hakiwezi kuonekana wakati wa mchana?
  Jibu: Mwezi.
 10. Kitendawili: kinaanza na “E” kinaishia na “E” na kina barabara?
  Jibu: ni envelope (bahasha).
 11. Kitendawili: Ni kitu gani kikubwa kuliko bahari lakini hakina maji?
  Jibu: Ramani.
 12. Kitendawili: kizito zaidi kuliko gari lakini hakiwezi kuinua kilo hata moja?
  Jibu: Kivuli.
 13. Kitendawili: kina macho lakini hakiwezi kuona?
  Jibu: Picha.
 14. Kitendawili: Ni kitu gani kizito zaidi kuliko kitabu lakini hakiwezi kuweka chini?
  Jibu: Neno.
 15. Kitendawili: kina miguu lakini hakiwezi kutembea?
  Jibu: Kipimo.
 16. Kitendawili: kina ngozi lakini hakina mwili?
  Jibu: Ganda la nazi.
 17. Kitendawili: kinapanda juu bila ya miguu?
  Jibu: Jua.
 18. Kitendawili: kina kofia lakini hakiwezi kuvaliwa?
  Jibu: Ulimwengu.
 19. kitendawili: kizito zaidi kuliko mawe lakini hakiwezi kuvunjika?
  Jibu: Neno.
 20. Kitendawili: kitu gani kikubwa kuliko Mungu na kikubwa kuliko ulimwengu?
  Jibu: Neno.
 21. Kitendawili: kinachobeba mzigo wake mwenyewe bila kuugua?
  Jibu: Kenge.
 22. Kitendawili: Ni kitu gani kinachopungua kadri unavyokizidisha?
  Jibu: Namba sifuri.

Natumaini kuwa vitendawili hivi vitakupa changamoto na kujifurahisha! na pia yataweza kuchangamsha akili.

Similar Posts