kyleoyier926

Insha ya barua kwa mhariri.

Ni Braua rasmi iandikwalo kwa mhariri wa gazeti fulani.Yeyote anaweza kuandika barua hii kwa lengo la kutoa maoni kuhusu swala fulani au kulalamikia swala ambalo limewaathiri wanafamii maswala kama ugaidi, ufisadi, njaa , uharibifu na uchafuzi wa mazingira.

close up photo of red textile

Maana ya insha

Insha – maana yake na umuhimu wake notes. Insha ni mtungo ambao huundiwa kwa mfululizo wa sentensi zilizoandikwa na zinazumgumzia jambo, tukio au kitu fulani.