fantastic green valley with tranquil blue river

Insha ya ratiba. Ratiba ni uandishi wa jirani mambo yanavyotarajiwa kufanyika kuonyesha pia wakati shughuli fulani itakuwa inafanyika.

Katika uandishu wa ratiba mambo yafauatayo huzingatiwa.

1.    Kichwa/ mada/Anwani

–         Hutaja ni shughuli gani itakuwa ikifanyika, mahali na pia wakati.

2.    Saa.

–         Huonyesha saa au wakati tukio fulani lintarajiwa kufanyika.

3.    Tukio.

–         Huonyesha shughuli itakayokuwa ikifanyika wakati fulani.

Related Posts