Insha ya wasifu kazi.

Insha ya wasifu kazi. Insha ya wasifukazi una muundo wake unaofwatiliwa. Mfano wa wasifukazi huundwa hivi. Nitatumia jina la rafiki yangu James andrew.

JINA: james andrew.

ANWANI: S.L.P 008, NAIROBI.

SIMU: 0712345678.

UMRI; Miaka 25.

Jinsi : Mume.

Uraia: Mkenya.

Kitambulisho: 388/08.

Elimu.

CHUO: 2018 – 2021 – Chuo kikuu cha kenyatta shahada ya udaktari.

UPILI : 2016 – 2018 – shule ya upili ya alliance (K.C.S.E) Alama B-.

Msingi: 2004 – 2010 – shule ya msingi ya makutano Alama C.

Tajiriba.

Udaktari hospitali ya kenystts.

Shughuli za ziada.

Mdhamini – chanaa cha mdaktari.

Udakitari – Waziri wa afya.

WAREJELEWA.

1.    BW. Mutahi kagwe,

S.L.P 0010,

Masii.

Rununu 0712345678.

2.    Bw. Benson Mutura,

Mkuu wa jimbo la Nairobi,

Jimbo la Nairobi,

S.L.P 02841

Masii.

Rununu 12345678.

Similar Posts