man wearing a suit jacket and stripe necktie

Insha ya wasifu kazi. Insha ya wasifukazi una muundo wake unaofwatiliwa. Mfano wa wasifukazi huundwa hivi. Nitatumia jina la rafiki yangu James andrew.

JINA: james andrew.

ANWANI: S.L.P 008, NAIROBI.

SIMU: 0712345678.

UMRI; Miaka 25.

Jinsi : Mume.

Uraia: Mkenya.

Kitambulisho: 388/08.

Elimu.

CHUO: 2018 – 2021 – Chuo kikuu cha kenyatta shahada ya udaktari.

UPILI : 2016 – 2018 – shule ya upili ya alliance (K.C.S.E) Alama B-.

Msingi: 2004 – 2010 – shule ya msingi ya makutano Alama C.

Tajiriba.

Udaktari hospitali ya kenystts.

Shughuli za ziada.

Mdhamini – chanaa cha mdaktari.

Udakitari – Waziri wa afya.

WAREJELEWA.

1.    BW. Mutahi kagwe,

S.L.P 0010,

Masii.

Rununu 0712345678.

2.    Bw. Benson Mutura,

Mkuu wa jimbo la Nairobi,

Jimbo la Nairobi,

S.L.P 02841

Masii.

Rununu 12345678.