male employer gesticulating and explaining idea in light office

sifa za hotuba na maana yake. Ni maelezo yanayaotolew na mtu mmoja mble ya watu wengi.

male employer gesticulating and explaining idea in light office
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Sifa za hotuba.

1.    Hotuna hutokwa wakati maalum m.f sherehe, siku ya wazazi.

2.    Huwasilishwa kwa nafsi ya kwanza.

3.    Majina au vyeo vya walihohudhuria hutajwa kufuatana na cheo.

4.    Kuendeleza kwa wakati uliopo.

5.    Hotuba inaweza kuwasilishwa kwa niamba ya mwingine.

Vidokezo vya kutilia maaanani.

1.    Uteusi wa kichwa chenye hoja teshelezi.

2.    Utumiaji alama za mtajo mwanzoni na mwishoni mwa insha.

3.    Utangulizi wa hotuba ni muhimu uwe bayana.

4.    Unaweza kuyadokeza mambo muhimu utakayo yazungumzia.

5.    jikite katika maswala muhimu pekee.

6.    Lugha iwe ya ushawishi m.f maswali ya balagha, mafumbo, vidokezo, methali na udhalika ili kuchanganyisha.

7.    Lugha na msiamati ufungamane na mada husika.

8.    Angalia mahitaji ya wasikilizaji wao.

9.    Kila hoja inayowasilisha katika hotuba  ni lazima lieleweke kikamilifu.

10.                      Urefu sharti utiliwe maanani ( Maneno mia nne).

11.                      Mpangilio wa hoja sharti uwe kwenye mfululizo.

12.                      Hisia za hadhira ama anayetoa hoytuba zisiandikiwe katika hotuba kama: vicheko, kupiga makofi , vikohozi.

13.                      Tamati ya hutuba ni muhumu iwe na mvuto.

14.                      Usikose kushukuru hadhira yake kwa uvumilifu.

15.                      Hepuka makosa ya ujahi, sarufi.

16.                      Hati iwe nadhifu na kubwa inayosomea kwa urahisi.

Deal of the day