10 Sifa za nyimbo na umuhimu wake

EVERYTHING ON JUMIA
Sifa za nyimboNyimbo ni maneno yaliyopangwa kumuziki. Kuna kupanda na kushuka sauti katika mapigo.

Sifa za nyimbo.– Hupanda na kushuka kwa sauti.

– Hutumia lugha ya mkato.

– Inapangilio wasilabi mishororo wa ubeti.

– Ina mapigo ya kimziki.

– Utumiaji wa lugha mzito inayoibua taswira na hisia kama za mapenzi, huzuni na furaha.

– Huandamana na ala za muziki k.m; ngoma, baragumu, msewe, zumari.

– Hufungamana na miktadha mbalimbali kama vile; kazi, haru, juando na nyando.

– Badhii ya vifungu hurudirudiwa – kibwagizo, kitikio au mikarara.

– Huandamana na uchezaji wa viuongo kama vile mabega, kupiga makofi, na mipigo la miguu.Umuhimu wa nyimbo.

– Hutambulisha jamii k.m ukulima uvuvi n.k.

– Hutoa hisia za moyo.

– Ni njia ya kuhifadhi utamaduni na historia ya jamii.

– Hutunguiza.

– Hupitisha amali au mawaidha.

– Hukuza ubunifu.

– Ni njia kupatia riziki.

– Ni njia ya kukuza talanta.Aina za nyimbo.

1. Mbolezi – huimbwa katika kati ya kumboleza au matanga.

2. Nyimbo za dini – katika ibada.

3. Nyimbo za vita – husisitiza ushujaa na uzalendo.

4. Mawimbo za mapenzi – huimbika na mpenzi, ulimbwende au usaliti.

5. Bembelezi – huimbiwa kwa watoto kuwafariji au kumbembeleza walale ama waache kulia.Similar Posts