#google

monochrome photo of couple laughing

70 short quotes in English about love

short quotes in english about love. There’s so much definitions about love because people have different takes and understanding of what it is. As much you value your partner so much, you at least you know how it feels to be around someone who see’s you of value and care about you.

Insha ya safari ya Ajabu.

Jini Hilo liliponieleza hayo, lilipotea Nami nikajikuta nyumbani. Sikuamini Yale niliyoyagundua lakini nilinyamaza kimya na kutulia tuli laiti ningaligundua tabia ya Siri ya babu kabla Aage Dunia. Ningalimwelezea kuwa kumla nguru si kazi, kazi kumwosha.