45 english quotes on rain that can make the rainbow appear.

45 english quotes on rain that can make the rainbow appear.

45 english quotes on rain that can make the rainbow appear. have you ever been in a situation whereby you se the rain is almost to drop and you try as fast to avoid on your way home?. I have been that situation and sometimes I do not make it home, till you find the nearest shelter to watch the rain, and wait it to stop.

Insha ya mungu si adhumani.

Insha ya mungu si adhumani.

Sasa nala,namywa na najivisha. Sikuamini kama kaski moja nitakuwa jinsi nilivyo. Nimezaliwa katika aila ya uchochole. Mimi ndimi kifungua mimba wa wavyele wangu Bwana na Bi hamisi. Katika familia yetu tumezaliwa waja kumi na wawili.Nyumba yetu ilikuwa imejengwa kwa udongo tukiwa sote hivyo, tulilala Baba, mama nasi sisi wote nyumbani.

Insha ya resipe ya kuandaa matoke kwa watu wanne.

Insha ya resipe ya kuandaa matoke kwa watu wanne.

Bambua ndizi huku ukiziweka kwenye maji baridi.
Kata ndizi hizovipande vodogo vidogo.
Zitie ndizi kwenye sufuria. Tia chumvi kisha utie maji kabla ya kuteleka.
Funika ndizi hizi hadi ziive (maji yasiishe).
Zinapoiva, mwaga maji , tia siagi vijiko vidogo na unpondaponda kwa kutumia mwiko.
Pondaponda hadi ziwe laini kisha finyilia mchanganyiko huu pamoja ili kutoa umbo, weka