#insha

low angle photo of high rise building

Aliyee juu mgoje chini insha.

Wazee wa kale walikonga na kutembea kwa mkongojo waliamba kuwa aliyee juu mgoje chini. Walikuwa na maana kuwa mtu leo anayejigamba kwa cheo chake leo kesho utampata akiwa ameanguka pu, asipojichunga. Semi hili hututadharisha tusifanye jambo kama hili.

city vacation street skyline

Insha ya mawazo Ningalikuwa rais wa kenya.

kuna aina mengi za insha kama vile ya masimumilizi, Barua, mahojiano, majidiliano na mengineyo. lakini leo tuna mafano moja wa insha ya mawazo ila utungo wake ni toufauti na mengine. Insha huu ina utungo ambao huandikwa kutokana na kuwaza kwa kina kwa mandishi.

clouds

insha ya mti mkuu hukigwa wana wa ndege huyumba.

Maisha yalikuwa tamu mno. Mwisho wa mwaka 2019 mambo katika nchini ilikuwa sabamba. Biashara ilikuwa ikiendelea vizuri, pesa haikuwa shida kupata. Mimi ni mwanafunzi katika shuleni kuu ya kenyatta. Nasomea udaktari, ili niweze kusaidia kutibu watu wagonjwa katika jamii yangu na pia kupata pesa kusaidia familia yangu.

abstract painting

Insha ya tajriba yangu ya maisha.

Kukopolewa na siku za mwanzo za uhai wangu ni mambo yaliyotokea mfano wa kitendawili au hii hoja ambacho wakunga na wakungazi wa hospitali ya pumwani wavumilia kwa siku na miaka. Husisimuwa kuwa siku na miaka nilpowa kijusi nilitoka kutoka sio kwamba nilikuwa mgonjwa. Daktari alisema ilimbidi mama alikuwa buheri wa afya ili nilipani ktika tu.

aerial photography of water beside forest during golden hour

Insha ya churuchuru si ndondondo.

Naam ukweli usemwe. Heri kupata kidogo kidogo kila siku kuliko kingi siku moja. katika kitongoji cha amani paliondokea mzee moja aliyekuwa na wana wawili. Wanahao walimsumbua kila kucha kuwa walitaka mali yao.

crop black businesswoman reading newspaper near modern building

Insha ya taarifa.

Kisa kimoja nkimetokea katika kijiji cha umoja ambapo jizee la miaka themanini aligeuaka na kuwa hayawani alipo mgeukia mjukuu wake na kumchinja huku kisa na maana alichukua manati yake na kwenda kuwinda. Kweli huu ni ungwana ?.mbona tuwe waja wenye hasira za mkizi?.