city vacation street skyline

Insha ya mawazo Ningalikuwa rais wa kenya.

kuna aina mengi za insha kama vile ya masimumilizi, Barua, mahojiano, majidiliano na mengineyo. lakini leo tuna mafano moja wa insha ya mawazo ila utungo wake ni toufauti na mengine. Insha huu ina utungo ambao huandikwa kutokana na kuwaza kwa kina kwa mandishi.