full moon on a daybreak

Isimu jamii – na umuhimu zake na maana

Isimu jamii na umuhimu zake na maana. Isimu jamii – ni matumizi ya lugha katika miktadha mbalimbali. ( Jamii ) kama vile; sokoni, mahakamani, hospitals, shule, michezo, kwenye utafiti, hotelini, biashara n.k.