#kcse

planner and pens on table with laptop

insha ya ripoti kcse.

chama cha wanaskauti shuleni kikishirikiana na kingozi mkubwa wa wanaskauti tangu kikianzisha kipindi hiki shughuli amabazo tumekuwa tukizifanya kwa muda kufikia sasa hali au sababu iliyotuma kukianzisha chama hiki mojawapo ikiwa kuwasaidia watoto wasiojiweza walio katika vijumba vikuu vya kuwa hifadhi watoto ili kuwawezesha kujikimu kimapato.. Kiini ni kuchanga pesana kununua chakula na mavazi na kuwapelekea watoto hao.

a man wearing a company branded shirt

Insha ya mpanda ngazi hushuka.

Katika kijiji cha changamoto palishi kitwana mmoja kwa jina chocha alikuwa na kujichocha katika shuke ya msingi na kumalizia katika chuo kikuu ilhali, alikuwa kijana mwenye bidii. katika masomo yake alikuwa mchwa ambaye ajegue kituguu chake kwa kutumia mate yake. Chocha aliamka asubuhi na mapema kabla mzee chemchi kuchomoza.

low angle photo of high rise building

Aliyee juu mgoje chini insha.

Wazee wa kale walikonga na kutembea kwa mkongojo waliamba kuwa aliyee juu mgoje chini. Walikuwa na maana kuwa mtu leo anayejigamba kwa cheo chake leo kesho utampata akiwa ameanguka pu, asipojichunga. Semi hili hututadharisha tusifanye jambo kama hili.

athletes running on track and field oval in grayscale photography

Insha ya asiyekubali kushindwa si mshindani.

Nilivaa nguo zangu nikinywa chai kwa mkate iliyokuwa tamu kama asali. Nilipomaliza, nilianza safari kwenda shuleni. Siku hiyo ilikuwa siku ya mwisho ya muhula wa kwanza. Nilipofika shuleni wazazi walikaribishwa na kuketi kwa viti vilivyokuwa nyeusi tititi.

red and yellow hatchback axa crash tests

Insha ya ajali haina kinga.

Kuandaliwa kwa siku yenyewe kulikuwa kumeshakamilika na sikuamini itafanyika. Hivi ndio siku ilianza kwangu. Nilirauka raurau kabla ya bwana shamzi kupasua matlai yake. Nilienda hamamuni kucheza mchezo wa bata.

person holding a sticky note

Insha ya memo

Insha ya memo. memo ni mkata wa neno memoranda lenye maana ya maandiko ya kukumbusha habari. Memo ni barua fupi rasmi ambayo hutumiwa katika mawasiliano baina ya watu mbalimbali hasa wafanyikazi mbalimbali kuwasababu kama vile:

pen business eyewear research

Insha ya ripoti

Insha ya ripoti. Ni maelezo kuhusu myu, kitu au tukio. Huandikwa ili kuweka wazi mada husika kwa minajili ya kuwawezesha washikadau huchukua hatua.

pink background with speech bubble

Insha ya risala

Insha ya risala na maana yake.Risala ni ujumbe au taarifa inayoandikwa na mtu au kundi ili upelekwe kwa mtu fulani kwa lengo la kutoa maoni yao au kuonyesha msimamo wao kuhusu swala fulani. Risala inaweza pia tolewa kama hutuba mbele ya kiongozi kwa niaba ya kundi fulani la watu. Muundo wa Risala. 1.    Anwani. –         Risala mara …

Insha ya risala Read More »