crop woman at table with assorted photos indoors

Lahaja za kiswahili – maana yake.

Lahaja – maana yake. Ni mbondo au kilugha cha lugha moja kuu yani jinsi wazingumzaji wa eneo fulani wa kijiografia au kundi la kisanii wanavyotumia lugha fulani.