close up photo of red textile

Maana ya insha

Insha – maana yake na umuhimu wake notes. Insha ni mtungo ambao huundiwa kwa mfululizo wa sentensi zilizoandikwa na zinazumgumzia jambo, tukio au kitu fulani.