Sifa za misimu na umuhimu sake.

Misimu Ni maneno au semi zinazo zuka katika jamii na kutumiwa na watu ambao huelewana. Hutumiwa kama siri miongoni mwao kwa kuwa wanaelewa maana ya maneno au semi hizo.