#tanzania

gray and black hive printed textile

18 misemo ya wahenga.

Kuna misemo nyingi mbalimbali hutumika kama methali ambapo hutusadia kuelewa maisha na kuelewa pia namna za binadamu. Misemi hizi yatulinda sisi ili tuwe sawa katika jambo fulani yeyote. Misemo hizi pia hutumika katika insha kwa kuandika insha yeyote kwa kutumia kama mfano ndi myu aelewe maana zaidi.

peaceful sea with rocky formations and sandy beach surrounded by hills

Mgagaa na upwa Hali wali mkavu insha 2021.

Mgagaa na upwa hali wali mkavu. Methali hii ina maana kuwa mtu anayejikaza kisabuni hakosi alichokitarajia mtu anapojitahidi katika jambo fulani huwa anapata mazao yake baada ya muda mfupi tu au baada ya muda usiotarajia. Hutumiwa kuhimiza aidha mwanafunzi ilil kutia bidii katika masomo yake ili kufanikiwa.