gray and black hive printed textile

18 misemo ya wahenga.

Kuna misemo nyingi mbalimbali hutumika kama methali ambapo hutusadia kuelewa maisha na kuelewa pia namna za binadamu. Misemi hizi yatulinda sisi ili tuwe sawa katika jambo fulani yeyote. Misemo hizi pia hutumika katika insha kwa kuandika insha yeyote kwa kutumia kama mfano ndi myu aelewe maana zaidi.