#kcpe

planner and pens on table with laptop

insha ya ripoti kcse.

chama cha wanaskauti shuleni kikishirikiana na kingozi mkubwa wa wanaskauti tangu kikianzisha kipindi hiki shughuli amabazo tumekuwa tukizifanya kwa muda kufikia sasa hali au sababu iliyotuma kukianzisha chama hiki mojawapo ikiwa kuwasaidia watoto wasiojiweza walio katika vijumba vikuu vya kuwa hifadhi watoto ili kuwawezesha kujikimu kimapato.. Kiini ni kuchanga pesana kununua chakula na mavazi na kuwapelekea watoto hao.

low angle photo of high rise building

Aliyee juu mgoje chini insha.

Wazee wa kale walikonga na kutembea kwa mkongojo waliamba kuwa aliyee juu mgoje chini. Walikuwa na maana kuwa mtu leo anayejigamba kwa cheo chake leo kesho utampata akiwa ameanguka pu, asipojichunga. Semi hili hututadharisha tusifanye jambo kama hili.

athletes running on track and field oval in grayscale photography

Insha ya asiyekubali kushindwa si mshindani.

Nilivaa nguo zangu nikinywa chai kwa mkate iliyokuwa tamu kama asali. Nilipomaliza, nilianza safari kwenda shuleni. Siku hiyo ilikuwa siku ya mwisho ya muhula wa kwanza. Nilipofika shuleni wazazi walikaribishwa na kuketi kwa viti vilivyokuwa nyeusi tititi.

red and yellow hatchback axa crash tests

Insha ya ajali haina kinga.

Kuandaliwa kwa siku yenyewe kulikuwa kumeshakamilika na sikuamini itafanyika. Hivi ndio siku ilianza kwangu. Nilirauka raurau kabla ya bwana shamzi kupasua matlai yake. Nilienda hamamuni kucheza mchezo wa bata.

rear view of a silhouette man in window

Insha ya siku za mwizi ni arobaini.

Siyawezi kusahau kile tulichofanya mimi na wenzangu. Nilikijuwa na huzuni mno kwani kile nimepitia ni maisha magumu mno. Ningaliskia nisingalifungwa maishani katika gerezani hii. Niliomba mungu msamaha kwa kosa nilichofanya.

person holding a sticky note

Insha ya memo

Insha ya memo. memo ni mkata wa neno memoranda lenye maana ya maandiko ya kukumbusha habari. Memo ni barua fupi rasmi ambayo hutumiwa katika mawasiliano baina ya watu mbalimbali hasa wafanyikazi mbalimbali kuwasababu kama vile:

fantastic green valley with tranquil blue river

insha ya ratiba

Insha ya ratiba. Ratiba ni uandishi wa jirani mambo yanavyotarajiwa kufanyika kuonyesha pia wakati shughuli fulani itakuwa inafanyika.

pen business eyewear research

Insha ya ripoti

Insha ya ripoti. Ni maelezo kuhusu myu, kitu au tukio. Huandikwa ili kuweka wazi mada husika kwa minajili ya kuwawezesha washikadau huchukua hatua.