person sitting facing laptop computer with sketch pad

Insha ya barua na aina zake

Insha ya barua na aina zake. Ni maandishi yenye kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Zipo aina mbili.